Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Erik Arnesen Helsfyr AS samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Nettstedets eier og kontaktopplysninger

Navn: Erik Arnesen Helsfyr AS
Org. nr: 976 547 578
E-post: post@erikarnesen.no
Telefonnummer: +47 23 37 65 00

Erik Arnesen Helsfyr AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.erikarnesen.no
Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Egne databehandleravtaler mellom Erik Arnesen Helsfyr og databehandler regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

All behandling av personopplysninger (som innsamling, registrering, lagring, utlevering) er underlagt særskilte regler. Vi er ansvarlige for å behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende regler.

Under finner du informasjon om følgende:
1. Hva skjer med dine data når du kontakter oss
2. Hva skjer med informasjon vi får om deg når du bruker våre nettsider – informasjonskapsler/cookies
3. Hva bruker vi informasjonen til
4. E-post
5. Hvem deler vi informasjonen med og kan de bruke den
6. Hvor lenge blir opplysninger om deg lagret
7. Deling av innlegg fra erikarnesen.no
8. Dine rettigheter
9. Slik kan du henvende deg for å få utlevert eller slettet dine opplysninger

 1. Når du kontakter oss
  Når du kontakter oss via skjema, e-post, chat eller telefon, vil vi lagre din henvendelse inkludert kontaktinformasjon. Vi bruker denne informasjonen kun til å kontakte deg angående det du har oppgitt i henvendelsen.Erik Arnesen Helsfyr benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av et kundeforhold logges i vårt CRM-system. Korrespondanse vil som hovedregel oppbevares i 5 år før sletting, da våre varer som oftest har en reklamasjonsfrist på 5 år. Erik Arnesen Helsfyr sine medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

  Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

 1. Opplysninger vi får gjennom bruk av nettsidene:
  Erik Arnesen Helsfyr samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på erikarnesen.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
  Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form.Vi bruker informasjonskapsler (cookies).Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre du, som bruker, både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Du kan reservere deg mot målrettede Google Display Network annonser her: https://www.google.com/settings/ads. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i din nettleser.

  Les mer om hvordan du kan administrerere cookies her

 

 1. Dette bruker vi opplysningene til
 • Markedsføring: For å tilby deg mest mulig relevant informasjon, bruker vi din egen adferd (som hva du har klikket på, hvilke artikler du har lest) og adferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.
  • Statistikk og markedstrender: For å forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre, fører vi statistikk og kartlegger markedstrender. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjon er knyttet til akkurat deg.
  • Forhindre misbruk av tjenestene våre
 1. E-post
  Erik Arnesen Helsfyr benytter e-post som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av e-postutveklsing som skjer som en del av et kundeforhold logges i vårt CRM-system (se punkt 9). Korrespondanse vil som hovedregel oppbevares i 5 år før sletting, da våre varer som oftest har en reklamasjonsfrist på 5 år. Den enkelte medarbeider i Erik Arnesen Helsfyr er ansvarlig for å slette e-poster som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kolleger. Sensitive opplysninger skal ikke sendes med e-post.
 2. Hvem deler vi opplysningene med
  Vi deler opplysninger samlet inn på vårt nettsted med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, som leverandør av IT-systemer, CRM og analyseselskap. Vi inngår avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer dem i å bruke opplysningene til andre formål.
 3. Hvor lenge lagrer vi opplysningene
  Kontaktinformasjon ved markedsaktiviteter: 6 måneder. Korrespondanse 5 år eller så lenge kundeforholdet varer. Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake.
 4. Deling av innlegg fra erikarnesen.no
  Når du deler innlegg fra vårt nettsted på et nettsamfunn, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.
 5. Dine rettigheter
  På visse vilkår kan du be oss om å:
  a) Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
  b) Gi deg en kopi av de personopplysninger som du har gitt oss
  c) Oppdatere dine personopplysninger
  d) Slette opplysninger som vi ikke lenger har rettslig grunnlag for å behandle
  e) Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
  f) Gi deg opplysninger som du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandørDersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.
 6. Kontakt oss
  Dersom du har spørsmål eller oppdateringer vedrørende opplysninger om deg, kan du kontakte oss på:

 

Nettstedets eier og kontaktopplysninger
Navn: Erik Arnesen Helsfyr AS
Org. nr: 976 547 578
E-post:
post@erikarnesen.no
Telefonnummer: +47 23 37 65 00

*Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Eksempler er navn, adresse, epostadresse, kjøpshistorikk, informasjon om interesser.