fbpx

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven sikrer tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandører jobber når det kommer til anstendig arbeidsforhold og menneskerettigheter. Dette er viktig for oss i Erik Arnesen Helsfyr, og i våre kontrakter må alle leverandører forplikte seg til å følge Åpenhetsloven.

Erik Arnesen Helsfyr AS er en familieeid som selger og reparerer Mercedes-Benz personbil og varebil i Oslo. Vi er et datterselskap av Dronningfjell AS, som også har virksomhet innenfor eiendom og kapitalforvaltning. 

 

Erik Arnesen Helsfyr AS og Åpenhetsloven 

Stortinget har vedtatt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles «Åpenhetsloven». Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette (se Lovdata for detaljer). 

Erik Arnesen Helsfyr AS forsterker sin innsats på disse områdene. Vi vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan vår virksomhet og leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

 

Slik arbeider vi med Åpenhetsloven 

Alle våre leverandørkontrakter krever at leverandør forplikter seg til å følge Åpenhetsloven. Våre prinsipper for leverandøratferd (etiske retningslinjer for våre leverandører) inngår i alle leverandøravtaler vi inngår. Her stiller vi konkrete krav til leverandør og dennes egen leverandørkjede. 

Vi arbeider kontinuerlig med kartlegging av vår leverandørkjede. Vi undersøker hvilke deler av leverandørkjeden vi antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Kartleggingsarbeidet danner grunnlag for videre prioritering av vår innsats. 

 

Har du spørsmål?

 Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven, kan du kontakte oss via kontaktskjemaet.