fbpx

Helse og miljø

Vårt ansvar | Bærekraft

Erik Arnesen Helsfyr arbeider for en bærekraftig bedrift og satser på et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte.

Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle våre kunders krav til kvalitet og punktlighet – både i dag og i fremtiden. Vårt arbeidsgrunnlag bygger videre på de risikoer vi har kartlagt, forbedringsmuligheter som oppdages og våre etiske retningslinjer.

Vi har valgt å sertifisere oss innen både kvalitet og miljø. Det ligger i oss å arbeide systematisk for å ivareta kunder og miljø. For oss er det å ta ansvar i praksis!

Se vår bærekraftsplan her: 

 

Mijlofyrtarn

 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Erik Arnesen Helsfyr AS?

Send forslag til post@erikarnesen.no