fbpx

Helse og miljø

Erik Arnesen AS er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift

Erik Arnesen Helsfyr arbeider for en bærekraftig bedrift og satser på et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også beskytte bedriftens bygninger og materiell. Vi skal forhindre skader på ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade dem som bruker dem.

Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle våre kunders krav til kvalitet og punktlighet – både i dag og i fremtiden. Vårt arbeidsgrunnlag bygger videre på de risikoer vi har kartlagt, forbedringsmuligheter som oppdages og våre etiske retningslinjer.

Våre HMS-mål er fra år til år mest mulig etterprøvbare. Vi gjennomfører kartlegginger for å vite nå-tilstanden og hvor vi står i HMS-arbeidet.

Mijlofyrtarn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vår årlige klima og miljørapport finner du her!

Vår klima- og miljøpolitikk finner du her!