Bomring i Oslo 2019

Bompenger Oslo 2019

Her er det du trenger å vite om bompenger i Oslo fra 1. juni 2019

Den 1. juni vil det komme 54 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus, noe som vil gi totalt 83 bomstasjoner i området. Vi har sett på hva det vil koste deg dersom du ferdes i Oslo og Akershus med personbil under 3.500 kg.

bompenger oslo 2019
Med den nye elektriske Mercedes-Benz EQC vil du nå måtte betale bompenger i Oslo fra 1. juni 2019. Heldigvis er prisen vesentlig lavere enn på bensin- og dieselbiler. Foto: André Jaskiewicz | Erik Arnesen Helsfyr

 

Her er de nye bomringene

Det er tre bomringer som er fordelt slik:

  • Indre Ring
    Helt ny bomring som i hovedsak er plassert langs Ring 2. Alle bommene vil ha toveis betaling, bortsett fra Fagerheimsgate nord. Der vil du kun betale inn mot Oslo retning sentrum.
  • Osloringen
    Osloringen er dagens eksisterende ring i Oslo. Det vil være toveis betaling her.
  • Bygrensen
    Går rundt bygrensen og har betaling en vei.
bompenger oslo 2019
Bensindrevne biler og ladbare hybrider vil koste mindre i bompenger enn dieseldrevne biler gjennom bomringen. Foto: André Jaskiewicz | Erik Arnesen Helsfyr

 

Hva koster bomringen i Oslo?

Nedenfor kan du se en pristabell over hver ring for kjøretøy med tillatt totalvekt på opptil 3.500 kg (gjelder også personbiler i kategori M1). Prisene er oppgitt uten rabatt.

I tabellen skilles det mellom kjøring i rushtiden og kjøring utenom rushtiden. Dersom du kjører mellom 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00, vil det tillegges rushtidsavgift. Denne gjelder ikke på helgedager, offisielle fridager og i juli. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt.

Du kan regne på dine kjøreturer ved å bruke bompengekalkulatoren til Fjellinjen.

Indre ring
Bensin/ladbar hybrid Diesel Elbil
Utenom rushtiden: 17,- 19,- 4,-
I rushtiden:               21,- 23,- 8,-
Osloringen
Bensin/ladbar hybrid Diesel Elbil
Utenom rushtiden: 21,- 25,- 5,-
I rushtiden:               28,- 31,- 10,-
Bygrense
Bensin/ladbar hybrid Diesel Elbil
Utenom rushtiden: 21,- 25,- 5,-
I rushtiden:               28,- 31,- 10,-

 

Fordeler, rabatter og unntak

Dersom du tegner AutoPASS-avtale vil du få 20 % rabatt i bomringen på personbiler under 3.500 kg. Med timesregelen betaler du for kun én bompassering i timen når du kjører gjennom enten Indre ring eller Osloringen, og én passering i timen gjennom Bygrensen.

Månedstaket er på 60 passeringer gjennom Bygrensen og 120 passeringer gjennom Indre ring og Osloringen.

Elbiler over 3.500 kg og hydrogenbiler får fortsatt fritak.

 

Kilde: Fjellinjen

Vil du ha mer informasjon om våre biler? Da kontakter du oss helt uforpliktende her: