fbpx
Bomring i Oslo 2019

Bompenger Oslo

Her er det du trenger å vite om bompenger i Oslo

I 2019 kom det 54 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus, noe som ga totalt 83 bomstasjoner i området. Dette er avgiftene for deg som ferdes i Oslo og Akershus med personbil under 3.500 kg, med enten fossil-, hybrid- eller elbil. Få full oversikt over bompenger i Oslo.

bompenger oslo 2019
Med den nye elektriske Mercedes-Benz EQC betaler du nå bompenger i Oslo. Heldigvis er prisen vesentlig lavere enn på bensin- og dieselbiler. Foto: André Jaskiewicz | Erik Arnesen Helsfyr

 

Her er bomringene

Det er tre bomringer som er fordelt slik:

 • Indre Ring
  Bomring som i hovedsak er plassert langs Ring 2. Alle bommene vil ha toveis betaling, bortsett fra Fagerheimsgate nord. Der vil du kun betale inn mot Oslo retning sentrum.
 • Osloringen
  Det vil være toveis betaling her.
 • Bygrensen
  Går rundt bygrensen og har betaling en vei.
bompenger oslo 2019
Bensindrevne biler og ladbare hybrider vil koste mindre i bompenger enn dieseldrevne biler gjennom bomringen. Foto: André Jaskiewicz | Erik Arnesen Helsfyr

 

Hva koster bomringen i Oslo?

Nedenfor ser du pris for hver ring for kjøretøy med tillatt totalvekt på opptil 3.500 kg (gjelder også personbiler i kategori M1). Prisene er oppgitt uten rabatt.

 

Bomavgiften for elbil i Oslo fra 1. oktober 2021, har vært og er fortsatt følgende:

 • Indre ring, inn og ut – utenom rushtid: 5 kroner, i rushtid – det vil si 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00: 9 kroner.
 • Oslo-ringen, inn og ut – utenom rushtid: 6 kroner, i rushtid: 11 kroner
 • Bygrensen, enveis inn til Oslo – utenom rushtid:  6 kroner, i rushtid: 11 kroner

Du kan regne på dine kjøreturer ved å bruke bompengekalkulatoren til Fjellinjen.

Bomavgift for deg med elbil takstgruppe 1 og AutoPASS-avtale

På Bygrensen og i Osloringen senkes takstene med 3 kr i rushtid og 4 kr utenfor rushtid. I indre ring senkes takstene med 3 kr utenfor rushtid og 1 kr i rushtid. Fjellinjen.no

Fordeler, rabatter og unntak

Dersom du tegner AutoPASS-avtale vil du få 20 % rabatt i bomringen på personbiler under 3.500 kg. Med times-regelen betaler du for kun én bompassering i timen når du kjører gjennom enten Indre ring eller Osloringen, og én passering i timen gjennom Bygrensen.

Månedstaket er på 60 passeringer gjennom Bygrensen og 120 passeringer gjennom Indre ring og Osloringen.

Elbiler over 3.500 kg og hydrogenbiler får fortsatt fritak.

 

Kilde: Fjellinjen

Vil du ha mer informasjon om våre biler? Da kontakter du oss helt uforpliktende her: