fbpx
Moms på elbil

Snart blir det moms på elbil

Snart blir det moms på elbil

14. juni annonserte regjeringen et nytt vedtak: Fra og med 2023 innføres det moms på elbil. Dette var ikke nødvendigvis en overraskende utvikling, ettersom partiene AP, SP og SV lenge har sagt at dette er noe de ønsker. Men hvordan kommer det til å påvirke deg? Og hvorfor burde du gå til innkjøp av elbil nå? Det gir vi deg svar på her.

Når kommer momsen?

Momsen trer i kraft 1. januar 2023, og påvirker alle kjøp over 500 000 kroner. Det vil si at bilen fortsatt er momsfri om du mottar den i 2022. Det er nemlig ikke når bilen bestilles eller kontrakten underskrives som er avgjørende, men når elbilen registreres i Norge.

Her kan du se utvalget av elbiler fra Mercedes-EQ

Hvor mye moms?

Biler som koster mindre enn 500 000 kroner er fremdeles momsfri, slik alle elbiler har vært fram til nå. De blir ikke påvirket av det nye vedtaket. Men for alle kjøp som overskrider denne prisen, vil den nye regelen fungere slik at 25 prosent av summen som overstiger 500 000 blir momsbelagt. Det påvirker altså ikke hele summen. Om du for eksempel kjøper en elbil til 600 000 kroner, vil du få moms på 25 prosent av de siste 100 000. Den reelle prisen blir dermed 625 000 kroner.

Økt moms fører også til økt engangsavgift. I presentasjonen av det nye statsbudsjettet 6. oktober, ble det foreslått å innføre en ny vektkomponent i engangsavgiften. Den foreslås å settes til 12.50 kroner per kilo egenvekt, med et bunnfradrag på 500 kilo. Dette skal gjelde alle personbiler, også elbiler. Med andre ord vil også de som går til innkjøp av en bil under 500 000, merke betydelig forskjell fra og med nyåret. Det er også foreslått å innføre en økt sats i omregistreringsavgiften for elbiler til samme nivå som personbiler, samt at bompengesatsene for elbiler heves fra den eksisterende grensen på 50 prosent til 70 prosent (av prisen som gjelder for fossilbilene). 

 

Moms på leasing av elbil

Ifølge regjeringen skal omgjøringen «ikke gjøre det dyrere å lease elbiler som i dag koster under 500 000 kroner». Det er naturlig å tolke dette som at leasing av elbiler under 500 000 ikke vil påvirkes, men om bilen har en verdi over dette beløpet, vil man få moms på månedsbeløpet. Dette er foreløpig ikke blitt helt redegjort.

Hva skjer i 2024?

Hvordan utviklingen kommer til å fortsette gjennom de neste årene, er vanskelig å si. Politikere har et såkalt 2025-mål, som vil si at alle nye biler skal være utslippsfrie, i praksis elbiler, innen den tid. Det er naturlig å tro at momsen bare vil bli høyere og skattefritakene for elbil vil minskes i tiden fremover. Men ifølge vedtaket fra Stortinget, skal ikke momsen som innføres i 2023, endres før i 2025. Det vil si at de samme reglene som introduseres i 2023, burde være gjeldende også i 2024.

Momsfritak på elbiler til under 500 000 kroner

Selv om du kjøper elbil over 500 000 kroner, som i dag er fritatt for moms, i 2022, vil du få momspåslag hvis bilen leveres i 2023.

Se vår oversikt over elbiler til ca. 500.000,- her
EQA 

EQB

Ta kontakt for mer info!